Til forsiden

 

 

 

   PC.no-guiden     Wallpapers     Om PC.no
 

 
   Guide til
kjøp av PC-utstyr

DVD-brenner

 

 

 

 

 

 

   

Valg av DVD-brenner

Disse boksene går under forskjellige navn. DVD-opptaker, DVD-skriver, DVD+RW, DVD-brenner... Det er altså snakk om at du kan skrive til DVD-plater for å lagre data eller film. I utgangspunktet har du sikkert en ide om hva du vil bruke en slik boks til. Om det er film, TV-programmer, backup av data eller annet.

Til TV og PC
Du kan kjøpe en selvstendig DVD-opptaker som du kobler til TV-apparatet for å ta opp fra TV. Denne kan du naturligvis også bruke som DVD-spiller.

Det er også mulig å kjøpe en DVD-skriver som du installerer i PC-en. Eventuelt kan du kjøpe en ekstern DVD-skriver som du kobler til PC-en med USB eller Firewire. Fordelen med å bruke DVD-ROM framfor CD-ROM er at en DVD-plate kan inneholde opptil 17 GB med informasjon. Intern DVD-brenner.
Pioneer DVR-A03.     

Forskjellige formater
Dessverre har bransjen ikke blitt enig om et felles format for DVD. De vanligste formatene er "pluss"-formatet (DVD+R og DVD+RW) og noe vi for enkelthets skyld kan kalle "bindestrek"-formatet, dvs. DVD-R og DVD-RW. Egentlig heter det ikke "bindestrek-format". Det heter bare DVD-R/RW, men la oss kalle det bindestrek i denne omgang for å holde begrepene fra hverandre. Disse to formatene er forskjellige. Har du f.eks. brent en DVD-plate med "pluss"-formatet, kan den ikke nødvendigvis leses på en DVD-spiller (eller DVD-brenner) med "bindestrek"-formatet.

R og RW
Vær klar over at det er to typer skriving. Det ene er å skrive til gjenbrukbare DVD-plater. Dette kalles vanligvis DVD+RW eller DVD-RW. RW står for "rewritable". En slik DVD-plate kan du overskrive over tusen ganger. Det er naturligvis dette de fleste vil ha. En annen type skriving (som oftest kalt brenning) er å skrive til engangsplater. Dette kalles DVD+R eller DVD-R (R står for "recordable"). Når du har skrevet til en slik plate, kan du ikke slette filer for å oppnå ledig plass på disken. Det finnes DVD-skrivere som kan skrive til gjenbrukbare DVD-plater men som likevel ikke kan skrive til engangsplater.

Bruksområder
Når du kjøper en DVD-skriver, bør du være oppmerksom på hva den kan skrive til og lese fra. Her er hva den kanskje er laget for:

 • DVD+RW (skrive til gjenbrukbare DVD-plater i "pluss"-format)
 • DVD+R (brenne engangs DVD-plater i "pluss"-format)
 • DVD-RW (skrive til gjenbrukbare DVD-plater i "bindestrek"-format)
 • DVD-R (brenne engangs DVD-plater i "bindestrek"-format)
 • Audio CD (spille musikk fra vanlig musikk-CD)
 • CD-R (lese og brenne CD-R)
 • CD-RW (lese og skrive til CD-RW)

Alle DVD-skrivere kan også lese/spille DVD-plater.

Noen DVD-opptakere har redigeringshjelpemidler. Du kan da redigere TV-opptak og film direkte på selve DVD-opptakeren.

Hastighet på DVD-ROM
På samme måte som CD-brennere har DVD-skrivere tre x-tall. Dette kan du lese om under Valg av CD-brenner. Når det gjelder DVD-ROM er 1x omlag ni ganger raskere enn ved CD-ROM. På DVD-ROM tilsvarer 1x omlag 11,08 megabits per sekund. Det betyr at det tar ca. 12 minutter å skrive 1 gigabyte hvis DVD-skriveren skriver med 1x. DVD-skriveren vil kunne ha tre x-tall som angir hastighet ved skriving til engangsplater, skriving til gjenbrukbare plater og lesing av DVD-plater. Det sier seg selv at hvis DVD-skriveren ikke kan skrive til engangsplater, vil den bare ha to x-tall.

DVD-spillerens funksjoner
Siden du naturligvis også skal bruke DVD-skriveren til å lese eller spille DVD-plater, kan du også lese om Valg av DVD-spiller.

DVD-plater
Når det gjelder kapasitet, er det fire størrelser:

 1. Kun ett lag (Single-sided, single-layered).
 2. To lag på en side (Single-sided, dual-layered)
 3. Ett lag på hver side (Double-sided, single-layered)
 4. Fire lag. To lag på begge sider. (Double-sided, dual-layered)
En ett-lags plate rommer 4,7 GB.
En fire-lags plate rommer 17 GB.
Du kan velge mellom engangsplater (R) og gjenbrukbare plater (RW).

Husk å kjøpe noen DVD-plater når du kjøper DVD-skriver! Bildet viser en DVD-R fra Pioneer.

Ny teknologi
Med blå laser kan man brenne opptil 23 gigabytes på én plate. Her er det ikke snakk om vanlige DVD-plater, men egne plater for den slags bruk. Du må da også ha en dyrere brenner. Du kan lese mer om dette i artikkelen om Sony ProDATA.
 

 
Copyright © Presttun Comp. All rights reserved.