Til forsiden

 

 

 

   PC.no-guiden     Wallpapers     Om PC.no
 

 
 Guide til oppgradering

 

   

Dette bør du vite før du oppgraderer

 
Koble fra strømmen

Det viktigste av alt er å huske å koble fra strømmen før du tar av lokket på PC-en. Det holder ikke å slå av PC-en. Du må trekke ut støpselet eller trekke ut strømtilførselen bak på PC-en.

 
Statisk elektrisitet og jording

Statisk elektrisitet kan ødelegge komponenter i PC-en. Før du roter inne i boksen må du derfor lade deg ut slik at du selv ikke er statisk elektrisk oppladet. Du må altså unngå en eventuell utladning fra deg selv til komponentene i PC-en.

Dette kan skape statisk elektrisitet:

  • ullsokker, strikkegenser, teppe på gulvet etc.
  • tørr luft (typisk om vinteren)
  • at man gnir en ting mot en annen (f.eks. gnir sokkene mot teppet)
  • annet
Å jorde seg betyr å lade ut den spenningen man har til jord. Det gjør du ved å berøre noe som har tilknytning til jord. Det kan være springen, jordingen på en stikkontakt eller annet. Det er best at du er litt fuktig på fingrene du berører med slik at elektrisiteten lett lades ut.
Jordingen er de to utstikkerne av metall, her én oppe og én nede.

Deretter bør du berøre kabinettet til PC-en slik at du får samme potensial som PC-en. Deretter kan du berøre komponentene i PC-en.

 
Boot og CMOS-innstillinger (CMOS kalles også BIOS)

Når du skal oppgradere må du av og til endre innstillingene i CMOS. CMOS står for Complementary Metal-Oxide Semiconductor. De data som ligger i CMOS er meget grunnleggende for maskinen. De forteller hvor mye minne maskinen har, hvor stor harddisken er, hvor mange sektorer harddisken er delt inn i og mye annen hardware info. Dataene er nødvendige for at maskinen skal virke. Disse dataene ligger i en spesiell krets som får strøm fra et reservebatteri når PC-en er slått av. Det gjør at dataene ikke forsvinner når PC-en blir slått av, slik dataene i RAM blir.

Du får tilgang til CMOS ved å restarte maskinen og taste den tasten eller den taste-kombinasjonen som PC-en oppgir. Du må følge godt med når PC-en starter opp og se hva som står på skjermen de første sekundene. Det står hva du skal trykke for å starte Setup-programmet. Det kan være DEL, F1, Ctrl+Alt+Esc eller annet. Du må trykke umiddelbart, mens teksten fremdeles står på skjermen.

Du bør ikke gjøre endringer i CMOS uten at du virkelig vet hva du gjør. Det kan forhindre at PC-en klarer å starte. Har du først gjort endringer, nytter det ikke å restarte maskinen ettersom PC-en tar vare på disse dataene også etter at den er slått av.

Klikk for å se stort bilde
Et eksempel på hva du kan se i CMOS.  [Større bilde]

Det tryggeste er å skrive ned alle innstillingene slik at du kan komme tilbake til utgangspunktet hvis det av en eller annen grunn skulle oppstå problemer. Innstillingene bør du ha notert på et papir som du tar godt vare på.
 

 
Copyright © Presttun Comp. All rights reserved.