Til forsiden

 

 

 

   PC.no-guiden     Wallpapers     Om PC.no
 

 
Guide til oppgradering

Minne
 

Hva er internminne og virtuelt minne? Og hvorfor går maskinen raskere med mer minne?
 
Hvordan ser jeg hvor mye internminne jeg har?
 
Hvordan vet jeg om det lønner seg å oppgradere internminnet?
 
Hvor mye mer minne bør jeg kjøpe?
 
Hvordan oppgradere internminnet?
 

 

   

Hva er internminne og virtuelt minne? Og hvorfor går maskinen raskere med mer minne?

Minne måles i Megabyte. Mega betyr 1 million. En byte er ett tegn. I en megabyte er det altså plass til 1 million tegn (eller for å være helt nøyaktig, 2 20, dvs. 1 048 576 tegn).

Internminne i maskinen er minnebrikker som lagrer informasjon mens PC-en er i bruk. Det som er i minnet blir slettet når PC-en slås av. Dataprogrammer bruker minnet for å gjøre operasjoner. Ikke alltid er det nok internminne. Da benytter programmene det virtuelle minnet. Det virtuelle minnet er plass på harddisken som benyttes som om det var internminne. Harddisken er vesentlig tregere enn minnebrikkene. Derfor bruker maskinen mer tid jo mer den tvinges til å bruke det virtuelle minnet. Ved å sette inn flere (eller større) minnebrikker, unngår du så mye bruk av det virtuelle minnet. Dermed går maskinen raskere.

 

Minne-modul med åtte minnebrikker.
En minne-modul er ca. 10 - 15 cm lang.

 
DDR-RAM

Ordinært SD-RAM (også kalt SDRAM) er minnebrikker som ikke kan motta og gi fra seg informasjon samtidig. DDR-RAM (også kalt "DDR SDRAM" eller bare DDR) kan derimot både motta og gi fra seg informasjon samtidig. Dermed er DDR-RAM raskere, og derfor bedre, enn ordinært SD-RAM.

 
SIMM og DIMM

SIMM står for Single Inline Memory Modules. Dette er minnemoduler som har minnebrikker bare på den ene siden.
DIMM står for Dual Inline Memory Modules. Dette er minnemoduler som har minnebrikker på begge sider.

Bildet viser en SIMM-modul (øverst) og en DIMM-modul (nederst).

På 486-maskiner kan man sette i én og én SIMM-modul. Men på Pentium-maskiner må SIMM-muduler settes inn i par. Innholdet til en DIMM-modul tilsvarer innholdet til to SIMM-moduler. Dermed kan DIMM-modulene alltid settes inn én og én.

 
Minnebrikker kan du bestille her:


 
 
Copyright © Presttun Comp. All rights reserved.