Til forsiden

 

 

 

   PC.no-guiden     Wallpapers     Om PC.no
 

 
Guide til oppgradering

Hovedkort
 

Hva er et hovedkort?
 
Hvordan kan jeg se hvilket hovedkort jeg har?
 
Hvordan vet jeg om det lønner seg å oppgradere hovedkortet?
 
Hva bør jeg oppgradere til?
 
Hvordan oppgradere hovedkortet?
 

   

Hva er et hovedkort?

Hovedkortet er det største kortet i PC-en. Alle de andre kortene kalles utvidelseskort, og er festet til hovedkortet. Mikroprosessoren er montert på hovedkortet. Hovedkortet har en såkalt buss. Denne bussen frakter data til og fra mikroprosessoren. Bussen frakter f.eks. data fra prosessoren til minnebrikkene, og fra minnebrikkene til prosessoren. Busshastighet har også betydning for hvor rask PC-en er. Hvis du oppgraderer mikroprosessoren uten å oppgradere hovedkortet, kan du risikere at du ikke får full glede av hastigheten til den nye prosessoren fordi den må vente på bussen.

Det finnes en rekke forskjellige typer busser. Har du en Pentium-maskin, har du sannsynligvis en PCI-buss.

Når det gjelder den fysiske formen og størrelsen på hovedkortet, finnes det seks forskjellige typer: Standard AT, Baby AT, LPX, Mini-LPX, ATX og NLX.

Bildet viser en del av et hovedkort. Hovedkortet er bakerst. Til venstre på hovedkortet er det plassert to utvidelseskort som står vinkelrett på hovedkortet. Til høyre ser man en sort vifte som er montert på noen orange kjøleribber. Under kjøleribbene ligger mikroprosessoren. Viften og kjøleribbene er til for å kjøle ned mikroprosessoren. Ikke alle mikroprosessorer har vifte.

 
Samme hovedkort etter at utvidelseskortene er tatt bort.

Klikk på bildene ovenfor for å se større bilder.

 
Nytt hovedkort kan du bestille her:


 
 
Copyright © Presttun Comp. All rights reserved.