Til forsiden

 

 

 

   PC.no-guiden     Wallpapers     Om PC.no
 

 
Guide til oppgradering

Mikroprosessor
 

Hva er en mikroprosessor?
 
Hvordan kan jeg se hvilken mikroprosessor jeg har, og hvilken frekvens den har?
 
Hvordan vet jeg om det lønner seg å oppgradere mikroprosessoren?
 
Hva bør jeg oppgradere til?
 
Hvordan oppgradere mikroprosessoren?
 

   

Hva er en mikroprosessor?

Mikroprosessoren kalles også CPU (Central Prosessing Unit). Den gjør det meste av utregninger og avansert databehandling. Mikroprosessoren er montert på hovedkortet. Hvor raskt en prosessor arbeider, måles i form av frekvens. Dobbel frekvens gir dobbel hastighet. Gamle maskiner har prosessorer som blir kalt 286, 386 og 486. Disse blir i dag oppfattet som trege. 286 er den eldste og kan vanskelig kjøre Windows. 386 og den litt raskere 486 kjører greit Windows 3x, men Windows 95 og Windows NT går tregt på 486 og kan ikke anbefales på 386. I dag er det mest vanlig med Pentium-prosessorer, og de andre får du bare hvis du kjøper brukt PC. Når det gjelder Pentium, skiller man mellom Pentium, Pentium II, Pentium III etc. Dess høyere tall, dess nyere og raskere. Navnet Pentium gir assosiasjoner til tallet 5 som igjen kommer av tanken om at etter 486 kommer 586.

En mikroprosessor har egentlig to frekvenser, en intern og en ekstern. Ofte oppgis bare mikroprosessorens interne frekvens. Den interne frekvensen er høyere enn den eksterne. Den interne frekvensen angir antall svingninger per sekund inne i prosessoren, noe som avgjør hvor fort den jobber. Den eksterne frekvensen forteller hvor raskt prosessoren kommuniserer med andre enheter, som f.eks. minnet.

Det finnes flere produsenter. Mest kjent er Intel. Men en prosessor kan også komme fra AMD, Cyrix eller andre. Dette spiller liten rolle for ytelsen.

Mikroprosessoren er den dyreste og mest avanserte brikken i PC-en. Du finner den ved å ganske enkelt se etter den største brikken på hovedkortet. En mikroprosessor blir varm når den jobber, og kjøling er derfor nødvendig. Vanligvis har en mikroprosessor kjøleribber. I noen tilfeller er det nødvendig med en egen vifte for mikroprosessoren for å kjøle den ned.

Klikk for større bilde
Inne i denne PC-en ser vi en del av hovedkortet. Til venstre er det montert to utvidelseskort. Til høyre på hovedkortet sitter mikroprosessoren. Vi ser en sort vifte. Under denne ser vi kjøleribbene til mikroprosessoren (orange gull-farge). Selve mikroprosessoren kan vi ikke se, siden den ligger under kjøleribbene. Sokkelen som mikroprosessoren er festet på kan vi se (hvit farge).

 
Ny mikroprosessor kan du bestille her:

Produksjon av mikroprosessorer krever et ekstremt rent miljø. Bildet viser et produksjonslokale hos AMD.
 
 
Copyright © Presttun Comp. All rights reserved.