Til forsiden

 

 

 

   PC.no-guiden     Wallpapers     Om PC.no
 

 
Guide til oppgradering

Skjermkort
 

Hva er et skjermkort? Og hva er oppløsning og antall farger i praksis?
 
Hvordan kan jeg se hvilket skjermkort jeg har?
 
Hvordan kan jeg se (og evt. endre) hvor stor oppløsning jeg har og hvor mange farger jeg har?
 
Hvordan vet jeg om det lønner seg å oppgradere skjermkortet?
 
Hva bør jeg oppgradere til?
 
Hvordan oppgradere skjermkortet?
 

   

Hva er et skjermkort? Og hva er oppløsning og antall farger i praksis?

Skjermkortet er et kort inne i PC-en som står montert på hovedkortet. Kortet har en port som er tilgjengelig på baksiden av PC-en. Ledningen fra skjermen er koblet til denne porten. Skjermkortet spiller en viktig rolle når det gjelder oppdatering og fremvisning av bildet på skjermen. Det er skjermkortet (sammen med skjermen) som avgjør hvor stor oppløsning, hvor mange farger og hvor høy frekvens du kan ha. Med oppløsning forstås hvor mange punkter (pixler) skjermen kan vise. Antall farger avgjør hvor pene bildene er. Frekvens avgjør om skjermen flimrer, og i så fall hvor mye. Skjermkortet avgjør også hvor raskt skjermen oppdateres.

Det er to ting som er avgjørende for skjermkortets ytelse. Det ene er hvor stort minne det har. Det andre er hvor raskt det er. Det er størrelsen på minnet som avgjør hvor høy oppløsning og hvor mange farger du kan ha. Har du et noenlunde moderne skjermkort (16 Mb eller mer), er dette tilstrekkelig til å ha så mange farger og så høy oppløsning som du måtte ønske. Men gamle skjermkort (på f.eks. 4 Mb) kan sette begrensning på antall farger og oppløsning fordi det ikke er nok minne til å håndtere krevende skjermbilder.

Skjermkort

 
Nytt skjermkort kan du bestille her:


 
 
Copyright © Presttun Comp. All rights reserved.