Til forsiden

 

 

 

   PC.no-guiden     Wallpapers     Om PC.no
 

 
Guide til oppgradering

Skjermkort
 

Hva er et skjermkort? Og hva er oppløsning og antall farger i praksis?
 
Hvordan kan jeg se hvilket skjermkort jeg har?
 
Hvordan kan jeg se (og evt. endre) hvor stor oppløsning jeg har og hvor mange farger jeg har?
 
Hvordan vet jeg om det lønner seg å oppgradere skjermkortet?
 
Hva bør jeg oppgradere til?
 
Hvordan oppgradere skjermkortet?
 

   

Hvordan oppgradere skjermkortet?

Skjermkortet er lett å oppgradere. Du skifter ganske enkelt ut kortet med et nytt.

Før du kjøper nytt skjermkort, bør du forsikre deg om at skjermkortet er kompatibelt med din skjerm. Har du en relativt ny skjerm, og kjøper et nytt skjermkort, skulle du ikke få problemer.

Når du åpner lokket til PC-en, vil du lett se hvilket kort som er skjermkortet. Skjermkortet er montert på hovedkortet. Hovedkortet er det største kortet, og alle andre kort er montert på hovedkortet. Skjermkortet er det som i andre enden er koblet til ledningen som går til skjermen. Det er altså dette kortet du ganske enkelt skal trekke ut, og du setter det nye kortet på samme plass.

Skjermkortet kjenner du igjen på at porten er den som kabelen fra skjermen kobles til.

Kanskje følger det en diskett med driver til ditt nye skjermkort. Kanskje vil Windows finne det nye kortet og gjøre nødvendig konfigurasjon på egen hånd. Uansett bør du lese instruksjonen som følger med skjermkortet.

Nytt skjermkort kan du bestille her:


 
 
Copyright © Presttun Comp. All rights reserved.