Til forsiden

 

 

 

   PC.no-guiden     Wallpapers     Om PC.no
 

 
Guide til oppgradering

Minne
 

Hva er internminne og virtuelt minne? Og hvorfor går maskinen raskere med mer minne?
 
Hvordan ser jeg hvor mye internminne jeg har?
 
Hvordan vet jeg om det lønner seg å oppgradere internminnet?
 
Hvor mye mer minne bør jeg kjøpe?
 
Hvordan oppgradere internminnet?
 

   

Hvor mye mer minne bør jeg kjøpe?

Når man snakker om å oppgradere minnet, mener man egentlig å legge til mer minne. Det er vanligvis ikke snakk om å skifte ut minnebrikker. Men noen ganger er det ikke plass til flere minnebrikker, og man skifter da ut små minnebrikker med større.

Minne måles i Mb (Megabyte). En byte er den plassen det tar å lagre ett tegn. "Mega" betyr "million". Har du f.eks. 16 Mb minne, betyr det at du har minnebrikker som kan lagre ca. 16 millioner tegn. Vi skal ikke komme nærmere inn på disse detaljene her. Poenget er at dess flere megabyte du har, dess bedre. Mer minne gir raskere maskin fordi maskinen bruker minnebrikker i stedet for den "trege" harddisken som har virtuelt minne.

Hvor mye minne du bør kjøpe, kan man ikke gi noen fasit på. Det er to ting man må ta hensyn til. Det ene er at maskinen går tregt hvis det er lite minne. Det andre er at hvis maskinen har svært mye minne fra før, er det ikke sikkert den vil gå noe særlig raskere hvis den største flaskehalsen er et annet sted, f.eks. i mikroprosessoren eller i skjermkortet. Man må altså oppgradere med måte. Siden minnebrikker er blitt ganske billig, er det lurt å ta litt ekstra hardt i når man først oppgraderer. På den annen side har du muligheten til å oppgradere flere ganger. Du kan sånn sett prøve deg litt fram hvis du har god tid og heller lite penger. Jobber du med bildebehandling, trenger du svært mye minne. Pleier du å ha mange programmer åpne samtidig, trenger du også mye minne.

Før du kjøper minnebrikker, bør du ta av lokket til PC-en og sjekke at det faktisk er plass til minnebrikkene du har tenkt å kjøpe. Skulle du ikke ha plass, kan du bytte ut små minnebrikker med større eller kjøpe en adapter. En adapter er en duppedings som du kan feste inntil fire minnebrikker i. Adapteren setter du så inn der hvor du ellers hadde satt inn en minnebrikke. Skal du kjøpe en adapter, må du sjekke hvilken vei adapteren vender i forhold til hovedkortet slik at du faktisk får plass til den i din PC.

Hovedkort med tre ledige spor til minnebrikker.

Her er minnebrikker montert på de tre sporene.

 
Minnebrikker kan du bestille her:


 
 
Copyright © Presttun Comp. All rights reserved.