Til forsiden

 

 

 

   PC.no-guiden     Wallpapers     Om PC.no
 

 
   Guide til
kjøp av PC-utstyr

Skjerm

 

   

Valg av skjerm

De moderne flatskjermene har nesten tatt helt over for de mer gammeldagse og tunge CRT-skjermene. Flatskjermene (LCD) er lette og bruker mindre strøm. Bildekvaliteten varierer noe. Ikke alle skjermer har like gode (korrekte) farger, og det er forskjell på hvor godt det er å se på skjermen fra siden.

Størrelsen måles i antall tommer. Her måles skjermen diagonalt, dvs. at hvis skjermen er 17 tommer, så betyr det at avstanden fra øverste venstre hjørne til nederste høyre hjørne er 17 tommer. Bare selve bildeflaten måles. Rammen kommer altså i tillegg.


LCD-skjerm
HP monitor l1800 flat panel
Oppløsning:
Måles i antall piksler (f.eks. 1600 x 1200 pix). Et piksel er et lite lyspunkt på skjermen. Det er en firkant som har en gitt farge. Bildet du ser er bygget opp av mange slike firkanter. Det første tallet angir antall piksler i bredden. Det andre tallet angir antall piksler i høyden. Det er det maksimale antall piksler som blir angitt. Du kan selv stille inn hvilken oppløsning du vil bruke. Men du kan ikke bruke en høyere oppløsning enn det som skjermen er angitt med. Du kan heller ikke bruke høyere oppløsning enn skjermkortet i PC-en er dimensjonert for. Blu-ray-filmer har en oppløsning på 1920 x 1080 piksler. Skal du se high definition film på PC, er det dermed en fordel om skjermen har 1920 x 1080 piksler eller mer. Hvis ikke blir bildekvaliteten redusert.

Responstid:
LCD-skjermer har tradisjonelt slitt med å være like gode som de gamle CRT-skjermene til spill fordi bildet henger litt igjen (det tar litt tid for et piksel å skifte farge, spesielt å gå fra hvitt til sort). Dette har bedret seg mye de siste årene. LCD-skjermer brukes til spill i dag, og det går greit. Likevel kan responstiden være verdt å merke seg. Jo lavere responstid, jo bedre egnet er skjermen til spill. Responstiden måles i millisekund (ms). Har skjermen en responstid på bare 5 ms, må dette sies å være svært bra til spill. Til vanlig kontorarbeid spiller responstiden liten rolle.

Punktavstand - Dot Pitch - dp
Punktavstand oppgis i dp (dot pitch). Det står oppgitt f.eks. 0.25 dp eller 0,25 mm dp. Et pixel er det minste programmerbare område på skjermbildet. Et fotografi på skjermen er bygget opp av en rekke piksler. Et foto har således en størrelse på f.eks. 600 x 400 piksler, dvs. 600 piksler i bredden og 400 i høyden. Denne informasjonen ligger i bildets fil og vil ikke variere fra skjerm til skjerm. Det minste fysiske område en skjerm kan vise, er noe annet. Det kalles dot pitch. Et pixel kan strekke seg over ett eller flere slike dot pitch. Benytter du skjermens høyeste mulige oppløsning, vil du ha ett piksel per dot pitch. Punktavstand er avstanden (målt i millimeter) fra sentrum av et dot pitch til sentrum av neste dot pitch. Dess lavere avstand, dess finere bilde. Med andre ord: Dess mindre dess bedre, hvis du sammenligner to skjermer som er like store og har like stor synlig bildeflate. Men punktavstand er jo egentlig unødvendig å bry seg om hvis man vet størrelse og oppløsning, ettersom størrelse og oppløsning forteller hva skjermen er i stand til å vise.

TCO
Noen skjermer er merket TCO, etterfulgt av et årstall (92, 95, 99 eller 03). Dette er et slags miljømerke som forteller at skjermen er en lavstråle-skjerm og at den har energisparing (dvs. slår seg automatisk ned når den ikke blir brukt). Det er TCO (The Swedish Confederation of Professional Employees) som står bak TCO-merket. Ideen bak TCO, som har over en million medlemmer, er å sørge for at datamaskiner er brukervennlige, miljøvennlige og ikke medfører helseskade. TCO'92 omfatter kun skjermer (lavstråle og energisparing) mens TCO'95 omfatter hele PC-en og dessuten stiller krav til ergonomi og økologi. TCO'99 har de samme kravområdene som TCO'95, men kravene er blitt skjerpet og nye krav har kommet til. TCO'03 har enda strengere krav, blant annet skal skjermen være behagelig å se på; lysstyrke, kontraster og farger skal være jevnt over hele skjermen, også hvis man ser på skjermen litt på skrå. Fargene skal heller ikke bli forvrengt om man ser på skjermen fra siden, og skjermen skal ha innstillingsmuligheter. Alle nye skjermer er lavstråleskjermer, så det er bare hvis du kjøper en svært gammel, brukt CRT-skjerm at du kan ende opp med en høystråleskjerm. Høystråleskjerm kan gi fare for kreft.

Widescreen
Bestem deg like godt først som sist om du skal ha widescreen eller skjerm med tradisjonell form. Widescreen er først og fremst for film-elskere. Ellers har man nesten alltid bruk for mer skjerm i høyden, uten at bredden betyr så mye.

Kontrastforhold
Kontrastforhold (Contrast Ratio) er et forholdstall som angir forskjellen på skjermens mørkeste (sort) og lyseste (hvitt) felt. Jo høyere kontrast (forholdstall), jo bedre; 1000:1 er f.eks. bedre enn 500:1. Tenk deg sort tekst på hvit bakgrunn; Kontrastforholdet vil fortelle noe om hvor dype disse to fargene er, dvs. hvor mørk sortfargen er og hvor lys hvitfargen er.

Lysstyrke
Lysstyrken (Luminance/brightness) måles i candela per kvadratmeter (cd/m^2). Jo høyre tall, jo lysere skjerm.

Visningsvinkel
Helt korrekte farger får du bare når du ser på skjermen rett forfra. Sett fra siden, eller ovenfra/nedenfra, blir fargene forvrengt. Visningsvinkelen (viewing angle) angir innenfor hvilket område du kan se på skjermen, og få et rimelig bra bilde. 90 grader er rett forfra og 180 grader er rett fra siden. Det ideelle ville altså være 180 grader, men 160 grader må sies å være bra. Noen ganger er det oppgitt både horisontal og vertikal vinkel. I helt spesielle tilfeller kan det være ønskelig med en dårlig visningsvinkel. Eksempelvis har en del banker har tatt i bruk skjermer med dårlig visningsvinkel for at kundene ikke skal kunne se skjermbildet mens bankfunksjonærene jobber.

TFT, aktiv og passiv matrise
LCD-skjermer finnes i to kategorier; aktiv matrise og passiv matrise. De aktive kalles også TFT, og disse er de beste. LCD-skjermer med passiv matrise er stort sett ute av markedet, og det er dermed vanlig å ikke oppgi at skjermen har aktiv matrise. Hvis det ikke er angitt i spesifikasjonene at skjermen har passiv matrise, kan du altså gå ut fra at den har aktiv matrise. LCD står for Liquid Crystal Display. Aktiv matrise (eller TFT) kalles også AMLCD (Active Matrix Liquid Crystal Display). Passiv matrise kalles tilsvarende PMLCD (Passive Matrix Liquid Crystal Display).

CRT
De gamle PC-skjermene kalles CRT. Det er skjermer som er store og tunge. De har katoderør. Disse blir stadig mindre brukt fordi de er tunge og bruker mye strøm, samt at flatskjermene stadig har blitt bedre de siste årene. Skal du likevel kjøpe CRT, kan du lese om Valg av CRT-skjerm.
Gammel CRT-skjerm fra Compaq

 
Skjerm kan du bestille her:


 
 
Copyright © Presttun Comp. All rights reserved.