Til forsiden

 

 

 

   PC.no-guiden     Wallpapers     Om PC.no
 

 
Guide til oppgradering

Minne
 

Hva er internminne og virtuelt minne? Og hvorfor går maskinen raskere med mer minne?
 
Hvordan ser jeg hvor mye internminne jeg har?
 
Hvordan vet jeg om det lønner seg å oppgradere internminnet?
 
Hvor mye mer minne bør jeg kjøpe?
 
Hvordan oppgradere internminnet?
 

   

Hvordan vet jeg om det lønner seg å oppgradere internminnet?

Dess mer maskinen bruker det virtuelle minnet, dess mer lønner det seg å oppgradere. Du kan merke at maskinen bruker det virtuelle minnet hvis harddisken jobber (du hører at den "surkler og går") uten at du henter informasjon fra den eller skriver til den. Altså: Hvis du har mange programmer åpne, og f.eks. jobber med bilder og opplever at harddisken surkler når du gjør operasjoner uten at du lagrer til disk eller henter nye bilder fra harddisken, så betyr det at det virtuelle minnet er i bruk. Hvis du derimot starter et nytt program, vil harddisken surkle uansett fordi maskinen må lese filer fra harddisken. Hører du til stadighet at harddisken surkler, vil det absolutt lønne seg å oppgradere minnet.

Minnebrikker er blitt svært mye billigere enn før. Derfor er det ofte lurt å oppgradere minnet. En oppgradering vil dessuten nesten alltid føre til at maskinen går raskere. Minne er også lett å oppgradere.

 
Minnebrikker kan du bestille her:


 
 
Copyright © Presttun Comp. All rights reserved.