Til forsiden

 

 

 

   PC.no-guiden     Wallpapers     Om PC.no
 

 
   Guide til
kjøp av PC-utstyr

Skanner

 

   

Valg av skanner

Oppløsning
Oppløsning måles i dpi. Dpi står for "dots per inch". Det norske uttrykket ppt (punkter per tomme) blir også noen ganger brukt. Begrepet forteller hvor detaljert skanneren klarer å skanne bildet. Dess flere dpi, dess bedre er oppløsningen. Dette sier mye om skannerens kvalitet. På skjermen blir hvert punkt til ett pixel. Dette gjør at bildet blir større dess høyere oppløsning skanneren har. Hvis bildet senere blir printet ut på papir, vil høyere oppløsning gi bedre kvalitet på bildet.

Noen skannere har oppgitt både optisk og interpolert oppløsning (på engelsk: optical and interpolated resolution). Det er den optiske som angir hva skanneren er i stand til å lese, og som vanligvis bare omtales som oppløsning. Interpolert oppløsning er høyere enn den optiske og forteller hvor høy oppløsning bildet kan ha når det blir sendt til datamaskinen. Men det er her snakk om at bildet ganske enkelt har blitt forstørret vha. matematiske metoder, dvs. på samme måten som et bildebehandlingsprogram kan forstørre bildet. Så ta i betraktning den optiske oppløsningen når du skal kjøpe skanner. For de aller fleste er interpolert oppløsning uvesentlig.

Flatbed skanner

Fargedybde
Fargeskannere er oppgitt med en viss fargedybde. Dette måles i antall bit (f.eks. 24 bit eller 36 bit). Det er et mål på hvor godt fargenyansene gjengis, dvs. hvor "korrekt" fargene blir. Vær obs. på at hvis du ønsker å skanne inn bildene for å skrive dem ut på printer, vil resultatet også avhenge av kvaliteten på printeren. Det nytter sånn sett ikke å skyte spurv med kanoner.
8 bit tilsvarer 256 farger.
16 bit tilsvarer 65536 farger.
24 bit tilsvarer 16,8 millioner farger.
32 bit tilsvarer 4,3 milliarder farger.
36 bit tilsvarer 68,7 milliarder farger.

Gråtoner
Gråtoner angis på samme måte. Forskjellen er bare at man snakker om antall steg fra hvitt til sort i stedet for antall forskjellige farger.

Å skanne inn tekst
Skanneren leser punkt for punkt og gjengir et bilde. Skanner du inn tekst, vil du dermed ikke kunne redigere teksten i utgangspunktet. Du har jo bare et bilde av teksten, ikke tekst du kan ta inn i et tekstbehandlingsprogram. For å konvertere bildet av tekst til redigerbar tekst, må du benytte et OCR-program (Optical Character Recognition). Dette er et program som klarer å oppfatte bokstavene og som deretter genererer en tekst-fil. OCR-programmet er helt uavhengig av skanneren. Dog er det likevel vanlig at et slikt program følger med skanneren. Et stort problem med OCR-programvare er at bokstavene ikke alltid blir riktig forstått. Et dårlig OCR-program gjengir bare halvparten av teksten korrekt. Samme kan skje hvis bildet er dårlig eller hvis skrifttypen er skjelden og vanskelig for programmet å forstå. Resultatet kan bli så dårlig at du må rette på nesten hvert eneste ord etterpå. I så fall er det liten nytte i å bruke OCR-programmet. Men gode OCR-programmer gjør deg i stand til å ganske enkelt korrekturlese teksten etterpå. Kanskje vil du endre litt på overskrifter, fotnoter o.l.
Blant anerkjente OCR-programmer finnes TextBridge fra Scansoft.

Flatbed skanner
Flatbed betyr at skanneren har en glassplate som du kan legge et papir, en bok e.l. på. Praktisk og lettvint. Flatbed er et naturlig valg for de fleste.

Håndskanner
Hører til forrige århundre. Den gangen var flatbedskannere dyre, og håndskannerne ble et mulig alternativ. Dårlig fordi du måtte føre skanneren over bildet helt beint og i helt jevn fart. Dette var vanskelig og bildene ble fordreid.

Spalteskanner
Har ikke glassplate slik som flatbed. Arket trekkes gjennom skanneren. Foregår på samme måte som med en typisk fax-maskin. Ulempen er at du bare kan skanne inn ark, ikke en side fra en bok e.l. Fordelen er at de tar mindre plass og er lettere å transportere.

Diasskanner
Brukes til å skanne dias (lysbilder).

Bildet til høyre viser en Nikon dias-skanner.

Parallell, SCSI, USB, Hi-Speed USB eller Firewire?
Noen skannere skal kobles til parallellporten. Fordelen er at alle PC-er har parallellport. Det er imidlertid ulemper med dette. Hvis printeren (eller andre enheter) også bruker parallellporten, er den opptatt. En annen ulempe er at det tar lengre tid å overføre data fra skanneren til PC-en. USB er raskere. Hi-Speed USB, Firewire og SCSI er enda raskere. Du kan se bak på din PC hvilke porter du har. Se evt. Plugger og porter hvis du ikke vet hvordan disse portene ser ut. Noen skannere leveres med Firewire-kort som du kan montere hvis du ikke har Firewire fra før.

 
Spørsmål:

 
Skanner kan du bestille her:


 
 
Copyright © Presttun Comp. All rights reserved.